Chức năng, nhiệm vụ và giới thiệu về khoa

  7/6/2022

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA THUỶ LỢI

 (Ban hành theo quyết định số 485 QÐ - TL ngày 19 tháng 10 năm 2008 của

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện & Thuỷ Lợi)   

I. CHỨC NĂNG 

Tham mưu, giúp việc Ban giám hiệu quản lý chuyên môn, tổ chức các hoạt động giảng dạy, NCKH, lao động sản xuất, học tập và thực tập tốt nghiệp của các nghề: Vận hành sửa chữa trạm bơm điện; Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi;Cấp thoát nước; Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí theo đúng kế hoạch và tiến độ chung của Nhà trường. 

II. NHIỆM VỤ 

1. Xây dựng đề cương nội dung chương trình môn học, tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy môn học, tổ chức rút kinh nghiệm môn học của các nghề do Khoa quản lý. Hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo nghề cũ, xây dựng và phát triển nghề mới.  

2. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ viên chức thuộc Khoa. Bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi thuộc Khoa. 

3. Xây dựng kế hoạch công tác giáo viên của Khoa hàng năm theo quy định và đôn đốc giáo viên thực hiện. 

4. Xây dựng kế hoạch và thực hiện việc đầu tư mới cũng như bổ sung vật tư, thiết bị cho các phòng học chuyên môn, xưởng thực hành, tổ chức quản lý và sử dụng các thiết bị dạy học có hiệu quả theo đúng qui định của Nhà trường. 

5. Tổ chức liên hệ địa điểm thực tập sản xuất, thực tập tốt nghiệp và hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho học sinh trong Khoa theo kế hoạch. 

6. Tổ chức tuyển sinh và thực hiện đào tạo các lớp ngắn hạn, dài hạn, bồi dưỡng nâng bậc cho công nhân các nghề thuộc Khoa tại trường hoặc ở cơ sở. 

7. Tổ chức NCKH, phát triển công nghệ, tìm kiếm và thực hiện các

hợp đồng sản xuất, tổ chức học thực hành kết hợp làm ra sản phẩm trong lĩnh vực chuyên môn Khoa phụ trách.

8. Tổ chức và quản lý việc học tập, rèn luyện của học sinh thuộc Khoa trong giai đoạn học ở Trường cũng như thực tập sản xuất tại cơ sở. 

9. Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi nghề của Khoa. 

10. Thực hiện các phong trào thi đua của Nhà trường trong giáo viên và học sinh của Khoa. Nhận xét và đề nghị khen thưởng, kỷ luật trong học kỳ và năm học. 

11. Quản lý giáo viên, CBVC trong Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng. Ðánh giá xếp loại giáo viên của Khoa hàng kỳ chính xác. 

12. Hướng dẫn lập, quản lý lịch giảng dạy, kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch giảng dạy, giáo dục, chủ nhiệm lớp, nghiên cứu khoa học và sản xuất đã được giao của giáo viên trong Khoa. 

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY 

1. Ðứng đầu Khoa là Trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm sau khi đã được Vụ tổ chức cán bộ đồng ý. Giúp việc Trưởng Khoa có Phó trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm. Nhiệm vụ của Phó trưởng khoa do Trưởng khoa phân công. 

2. Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng giáo dục, giảng dạy các môn học mà giáo viên của Khoa đảm nhiệm cũng như việc chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế của viên chức và sinh viên học sinh trong Khoa. 

3. Nhiệm kỳ và tiêu chuẩn của Trưởng, Phó khoa theo quy định của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

4. Dưới Khoa là các tổ chuyên môn: Tổ Thuỷ lợi, Tổ Cấp thoát nước, Tổ Nhiệt lạnh

IV. ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

        100% giáo viên của Khoa đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Thủy lợi và Kỹ thuật nhiệt lạnh.

        01 giáo viên đạt giải Nhì (năm 2015), 01 giáo viên đạt giải Ba (năm 2000) tại Hội giảng toàn quốc; 02 chuyên gia trong lĩnh vực Lắp đặt sửa chữa máy bơm và Điện trạm bơm; 03 giáo viên đạt giải và được công nhận giáo viên giỏi cấp tỉnh.

1. Danh sách nhà giáo nghề Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn được đào tạo

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Lình

Thạc sỹ Tự động hóa

Trưởng khoa

2

Trần Tuấn Anh

Kỹ sư Thủy Lợi

Phó trưởng khoa

3

Vương Văn Hưng

Kỹ sư Thủy Lợi

 

4

Nguyễn Hoài Mơ

Thạc sỹ Công trình  thủy lợi

 

5

Đỗ Văn Sơn

Kỹ sư Thủy Lợi

 

6

Phạm Quang Thọ

Kỹ sư - Tự động hóa

 

7

Phạm Hồng Ngát

Kỹ sư Thủy Lợi

 

8

Nguyễn Thị Kim Thuận

Kỹ sư Thủy Lợi

 

9

Vũ Mai Loan

Kỹ sư Cấp thoát nước

 

10

Nguyễn Thị Thìn

CN SPKT Điện

 

11

 Ngô Thị Ly

Kỹ sư KT công trình

 

2. Danh sách nhà giáo nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn được đào tạo

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Phương

Kỹ sư Máy và thiết bị nhiệt lạnh

Tổ trưởng

2

Phan Thị Hồng Thanh

Thạc sỹ

 

3

Vũ Văn Chiến

CN. SPKT Điện lạnh

 

4

Nguyễn Thị Hiền

Kỹ sư CN KT nhiệt lạnh

 

5

Trần văn Lâm

CN.SPKT Công nghiệp

 

6

Đào Văn Đức

CĐN KT máy lạnh và ĐHKK

 

7

Trần Bá Hải

Thạc sỹ  Cơ khí ĐL

 

8

Vũ Văn Dần

Kỹ sư Điện tử

 

9

Nguyễn Văn Kiên

Kỹ sư CN nhiệt lạnh

 

10

Trần Đình Trí

CĐN KT máy lạnh và ĐHKK

 

11

Đặng Thị Sinh

CN. SPKT Công  nghiệp

 

3.  Danh sách nhà giáo nghề Cấp, thoát nước

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn được đào tạo

Ghi chú

1

Hoàng Tuấn

Thạc sỹ quy hoạch và QL tài nguyên nước

 

2

Chu Đức Hùng

Thạc sỹ Cấp thoát nước

 

3

Vũ Mai Loan

Kỹ sư Cấp thoát nước

 

4

Phạm Quang Thắng

Thạc sỹ  Kỹ thuật  Cơ khí

 

5

Phạm Hồng Ngát

Kỹ sư Công trình thủy lợi

 

6

Hoàng Văn Hiếu

Kỹ sư Điện

 

7

Phan Thanh Đức

Kỹ sư công nghệ hóa học

 

4. Danh sách nhà giáo nghề Quản lý khai thác công trình thủy lợi

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn được đào tạo

Ghi chú

1

Nguyễn Đức Hưng

Kỹ sư Thủy lợi

 

2

Nguyễn Hoài Mơ

Thạc sỹ Công trình  thủy lợi

 

3

Trần Tuấn Anh

Kỹ sư Thủy Lợi

 

4

Nguyễn Anh Khương

Kỹ sư Kinh tế xây dựng

 

5

Phạm Quang Thọ

Kỹ sư - Tự động hóa

 

6

Chu Đức Hùng

Thạc sỹ Cấp thoát nước

 

7

Nguyễn Quyết Tiến

Kỹ sư xây dựng cầu đường

 

V. NGHỀ ĐÀO TẠO

1. Nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hoà không khí

a. Hệ cao đẳng

- Ðối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương   

-Thời gian đào tạo: 36 tháng.  

b.  Hệ trung cấp

- Ðối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp PTCS trở lên   

- Thời gian đào tạo: 24-36 tháng.  

c. Hệ sơ cấp

- Ðối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp PTCS trở lên 

- Thời gian đào tạo: 3 tháng, 6 tháng 

- Ðịa điểm tổ chức: Tại cơ sở/địa phương có nhu cầu đào tạo hoặc tại trường CĐN Cơ điện & Thuỷ lợi 

* Sau tốt nghiệp người học học được cấp chứng chỉ nghề. 

d.Ðào tạo bồi dưỡng nâng bậc thợ, chuyển giao kỹ thuật công nghệ 

- Ðối tượng tuyển sinh: CNVC thuộc các Công ty, doanh nghiệp có lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí đã qua đào tạo nghề và có đủ thời gian công tác được cơ quan cử đi đào tạo.

- Thời gian đào tạo: 01- 02 tháng 

- Ðịa điểm tổ chức: Tại các cơ sở sản xuất/công ty/xí nghiệp có nhu cầu hoặctại Trường CĐN Cơ điện & Thủy Lợi. 

* Sau khoá học học viên sẽ được sát hạch trình độ tay nghề và công nhận bậc thợ đạt được hoặc được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học (với những học viên tham gia chương trình chuyển giao công nghệ). 

2.Nghề Vận hành sửa chữa trạm bơm điện

a. Hệ cao đẳng

- Ðối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương   

- Thời gian đào tạo: 36 tháng  

b.  Hệ trung cấp

- Ðối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS trở lên   

- Thời gian đào tạo: 24-36 tháng  

c. Hệ sơ cấp

- Ðối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp PTCS trở lên; 

- Thời gian đào tạo: 3 tháng, 6 tháng; 

- Ðịa điểm tổ chức: Tại cơ sở/địa phương có nhu cầu đào tạo hoặc tại trường CĐN Cơ điện & Thuỷ lợi 

* Sau tốt nghiệp người học học được cấp chứng chỉ nghề. 

d.Ðào tạo bồi dưỡng nâng bậc thợ, chuyển giao kỹ thuật công nghệ 

- Ðối tượng tuyển sinh: CNVC thuộc các Công ty, Xí nghiệp KTCTTL đã qua đào tạo nghề và có đủ thời gian công tác được cơ quan cử đi đào tạo; 

- Thời gian đào tạo: 01- 02 tháng 

- Ðịa điểm tổ chức: Tại các cơ sở sản xuất/công ty/xí nghiệp có nhu cầu hoặctại Trường CĐN Cơ điện & Thủy Lợi. 

* Sau khoá học học viên sẽ được sát hạch trình độ tay nghề và công nhận bậc thợ đạt được hoặc được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học (với những học viên tham gia chương trình chuyển giao công nghệ). 

3. Nghề Quản lý khai thác công trình thủy lợi

a. Hệ cao đẳng

- Ðối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương   

- Thời gian đào tạo: 30 tháng  (2,5 năm)

b.  Hệ trung cấp 

- Ðối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS trở lên 

- Thời gian đào tạo: 18 -36 tháng  

c. Hệ sơ cấp 

- Ðối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp PTCS trở lên 

- Thời gian đào tạo: 3 tháng, 6 tháng 

- Ðịa điểm tổ chức: Tại cơ sở/địa phương có nhu cầu đào tạo hoặc tại trường CĐN Cơ điện & Thuỷ lợi 

* Sau tốt nghiệp người học học được cấp chứng chỉ nghề. 

d.Ðào tạo bồi dưỡng nâng bậc thợ 

- Ðối tượng tuyển sinh: CNVC thuộc các Công ty, Xí nghiệp KTCTTL đã qua đào tạo nghề và có đủ thời gian công tác được cơ quan cử đi đào tạo; 

- Thời gian đào tạo: 01- 02 tháng 

- Ðịa điểm tổ chức: Tại các cơ sở sản xuất/công ty/doanh nghiệp có nhu cầu hoặctại Trường CĐN Cơ điện & Thủy Lợi. 

* Sau khoá học học viên sẽ được sát hạch trình độ tay nghề và công nhận bậc thợ đạt được

4. Nghề Cấp thoát nước

a. Hệ trung cấp 

- Ðối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS trở lên 

- Thời gian đào tạo: 18-36 tháng 

b. Hệ sơ cấp 

- Ðối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS trở lên 

- Thời gian đào tạo: 3 tháng, 6 tháng 

- Ðịa điểm tổ chức: Tại cơ sở/địa phương có nhu cầu đào tạo hoặc tại trường CĐN Cơ điện & Thuỷ lợi

* Sau tốt nghiệp người học học được cấp chứng chỉ nghề. 

c.Ðào tạo bồi dưỡng nâng bậc thợ, chuyển giao công nghệ

- Ðối tượng tuyển sinh: Công nhân viên chức thuộc các Công ty, Xí nghiệp, trạm xử lý nước, cấp thoát nước đã qua đào tạo nghề được cơ quan cử đi đào tạo 

- Thời gian đào tạo: 01- 02 tháng 

- Ðịa điểm tổ chức: Tại các cơ sở/các công ty/xí nghiệp có nhu cầu đào tạo hoặc tại trường CĐN Cơ điện & Thủy lợi. 

* Sau khoá học sẽ được sát hạch trình độ tay nghề và công nhận bậc thợ đạt được hoặc được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học (với những học viên tham gia chương trình chuyển giao công nghệ).  

VI.  PHƯƠNG CHÂM ĐÀO TẠO VÀ VIỆC LÀM CỦA HSSV SAU TỐT NGHIỆP

      - Với phương châm đào tạo là chú trọng năng lực thực hành, gắn đào tạo với thực tế nghề nghiệp do vậy trong quá trình đào tạo,HSSV của Khoa có nhiều cơ hội được tham gia các chương trình trải nghiệm thực tế;được tham gia vào quá trình thực hiện các hợp đồng kinh tế của Trường về bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt trạm bơm điện; trạm cấp thoát nước, lắp đặt vận hành các hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống bơm nhiệt làm nóng nước cho bể bơi, hệ thống điều hòa không khí trung tâm và điều hòa cục bộ... Đặc biệt là được học thực hành nhiều (thời lượng học thực hành chiếm từ 64- 70% nội dung chương trình đào tạo), được thực tập trên các thiết bị hiện đại, được thực tập sản xuất tại công ty/doanh nghiệp danh tiếng. Tay nghề của HSSV được các công ty/doanh nghiệp đánh giá cao, nhiều sinh viên được tiếp nhận ngay sau khi ra trường thậm chí ngay trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp. Chất lượng tay nghề của HSSV còn được khẳng định qua các Kỳ thi tay nghề giỏi các cấp (11 sinh viên của Khoa đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại kỳ thi tay nghề cấp tỉnh, Bộ và cấp Quốc gia; 02 sinh viên được chọn dự thi tay nghề khu vực ASEAN) 

     - Hầu hết HSSV tốt nghiệp ra trường đều có việc làm ổn định, riêng nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoàn không khí 100% HSSV ra trường có việc làm ngay với mức lương khá và cao; Hầu hết đều đảm nhiệm và phát huy tốt năng lực chuyên môn và tay nghề tại các Công ty, doanh nghiệp, các khu công nghiệp trong vùng và các công trình trọng điểm của đất nước.

       Thông tin chi tiết về tuyển sinh đào tạo xin liên hệ tư vấn trực tiếp tại Văn phòng khoa Thủy lợi hoặc Trung tâm tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CỦA THẦY VÀ TRÒ

Giờ học thực hành lắp đặt, sửa chữa điều hòa không khí

Của sinh viên Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

tại xưởng thực hành của Trường

Giờ học thực hành vận hành hệ thống kho lạnh công nghiệp

của sinh viên Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí tại Trường 

Giờ học thực hành tháo lắp bảo dưỡng sửa chữa máy bơm

của sinh viên Nghề Vận hành sửa chữa Trạm bơm điện tại Trường

Giờ học thực hành bảo dưỡng sửa chữa tủ phân phối điện trạm bơm

của sinh viên Nghề Vận hành sửa chữa Trạm bơm điện tại Trường

Sinh viên Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

 thực tập tại công ty TNHH Điện lạnh Hòa Phát

Sinh viênNghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

thực tập sản xuất lắp đặt điều hòa trung tâm tại hiện trường

Sinh viên Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

thực tập sản xuất tại tòa nhà PVI thành phố Hà Nội

 

Học sinh Nghề Quản lý khai thác công trình thủy lợi thực tập

vận hành công trình dâng nước trên kênh tại hiện trường

Học sinh Nghề Quản lý khai thác công trình thủy lợi thực tập

vận hành máy đóng mở cửa cống

Học sinh Nghề Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện thực tập

vận hành cửa cống và trạm bơm tại hiện trường

 

Giáo viên hướng dẫn thực hành kiểm tra, bảo dưỡng

máy đóng mở cửa cống tại hiện trường

Học sinh giỏi nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, nghề Cấp

thoát nước đạt giải cao tại hội thi tay nghề cấp Bộ lần thứ tư năm 2016

 

 

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan