Chức năng và nhiệm vụ

  11/21/2018

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ CƠ  CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

(Ban hành theo Quyết định số 484 QÐ- ÐT ngày 19 tháng 10 năm 2008

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng  nghề Cơ điện & Thủy lợi)

I. Chức năng

 Tham mưu, giúp việc Ban giám hiệu quản lý chuyên môn, tổ chức các hoạt động giảng dạy, NCKH, lao động sản xuất, học tập và thực tập tốt nghiệp của các nghề: Ðiện tử công nghiệp, Ðiện công nghiệp và dân dụng, Lắp đặt đường dây và trạm biến áp theo đúng kế hoạch và tiến độ chung của Nhà trường.

II. Nhiệm vụ

 1. Xây dựng Ðề cương nội dung chương trình môn học, tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy môn học, tổ chức rút kinh nghiệm môn học của các nghề do Khoa quản lý. Hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo nghề cũ, xây dựng và phát triển nghề mới.

 2. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ viên chức thuộc khoa. Bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi thuộc khoa.

 3.  Xây dựng kế hoạch công tác giáo viên của khoa hàng năm theo qui định và đôn đốc giáo viên thực hiện.

 4.  Xây dựng kế hoạch và thực hiện việc đầu tư mới cũng như bổ sung vật tư, thiết bị cho các phòng học chuyên môn, xưởng thực hành, tổ chức quản lý và sử dụng các thiết bị dạy học có hiệu quả theo đúng qui định của Nhà trường.

 5.  Tổ chức liên hệ địa điểm thực tập sản xuất, thực tập tốt nghiệp và hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho học sinh trong khoa theo kế hoạch.

 6.  Tổ chức tuyển sinh và thực hiện đào tạo các lớp ngắn hạn, dài hạn, bồi dưỡng nâng bậc cho công nhân các nghề thuộc khoa tại trường hoặc ở cơ sở.

 7.  Tổ chức NCKH, phát triển công nghệ, tìm kiếm và thực hiện các hợp đồng sản xuất, tổ chức học thực hành kết hợp làm ra sản phẩm trong lĩnh vực chuyên môn khoa phụ trách.

 8.   Tổ chức và quản lý việc học tập, rèn luyện của học sinh thuộc khoa trong giai đoạn học ở trường cũng như thực tập sản xuất tại cơ sở.

 9.   Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi nghề của khoa.

 10.  Thực hiện các phong trào thi đua của Nhà trường trong giáo viên và học sinh của khoa. Nhận xét và đề nghị khen thưởng, kỷ luật trong học kỳ và năm học.

 11.  Quản lý giáo viên, CBVC trong khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng. Ðánh giá xếp loại CB,GV, CNV của khoa hàng kỳ chính xác.

 12.  Hướng dẫn lập, quản lý lịch giảng dạy, kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch giảng dạy, giáo dục, chủ nhiệm lớp, nghiên cứu khoa học và sản xuất đã được giao của giáo viên trong khoa.

III. Cơ cấu tổ chức bộ máy

 1.  Ðứng đầu khoa là Trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm sau khi đã được Vụ Tổ chức cán bộ đồng ý. Giúp việc trưởng khoa có Phó trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm. Nhiệm vụ của phó trưởng khoa do trưởng khoa phân công. Khoa Ðiện - Ðiện tử bao gồm 2 tổ môn là tổ môn Điện công nghiệp và tổ môn Ðiện tử công nghiệp. Ðứng đầu tổ môn là tổ trưởng do Hiệu trưởng bổ nhiệm và trưởng khoa phân công nhiệm vụ. Tổ trưởng phải chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về nhiệm vụ được giao.

 2.  Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng giáo dục, giảng dạy các môn học mà giáo viên của khoa đảm nhiệm cũng như việc chấp hành pháp luật và nội qui qui chế của viên chức và học sinh trong khoa.

 

 3.   Nhiệm kỳ và tiêu chuẩn của trưởng, phó khoa theo qui định của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

 

 IV. Đội ngũ giáo viên

Danh sách cán bộ, giáo viên khoa Điện - Điện tử

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ đào tạo

1

  Nguyễn Thế Lợi

Trưởng khoa

NCS. Kỹ thuật điện tử

2

  Nguyễn Thị Hồng Vân

Phó trưởng khoa

Th.S. Tự động hóa

3

  Lê Thị Phương

Tổ trưởng tổ môn ĐCN

Th.S. Kỹ thuật

4

  Vũ Văn Dần

Tổ trưởng tổ môn ĐTCN

Th.S. Kỹ thuật điện tử

5

  Nguyễn Liên Hưng

P.BT Đoàn trường

Th.S. Tự động hóa

6

  Trần Xuân Bách

Bí thư LCĐ

Th.S. Tự động hóa

7

  Nguyễn Thị Hải

Giáo viên

Th.S. Kỹ thuật Điện

8

  Nguyễn Trí Kiên

Giáo viên

Th.S. Kỹ thuật Điện

9

  Vũ Thị Mai Phương

Giáo viên

KS. Tự động hóa

10

  Trần Thị Ánh

Giáo viên

Th.S. Tự động hóa

11

  Đỗ Thị Hải Yến

Giáo viên

Th.S. Tự động hóa

12

  Nguyễn Công Tuấn

Giáo viên

Ks. Điện công nghiệp

13

  Nguyễn Khánh Hòa

Giáo viên

Ks. Điện- TĐH

14

  Hoàng Lê Ninh

Giáo viên

Ks. Điện- TĐH

15

  Đỗ Thành Trung

Giáo viên

Ks. Điện- TĐH

16

  Nguyễn Đức Quý

Giáo viên

Th.S. Kỹ thuật điện tử

17

  Tạ Đình Chi

Giáo viên

Th.S. Kỹ thuật điện tử

18

  Nguyễn Thị Nhung

Giáo viên

CN. Kỹ thuật điện tử

19

  Nguyễn Ngọc Tú

Giáo viên

Th.S. Kỹ thuật điện tử

 

Tập thể giáo viên khoa Điện - Điện tử

 Tập thể giáo viên Tổ môn Điện công nghiệp

Tập thể giáo viên Tổ môn Điện tử công nghiệp

Thông tin liên hệ

 

TT

Họ và tên Thầy (Cô)

Thông tin liên hệ

1

  Nguyễn Thế Lợi

Email: nguyentheloi.eac@gmail.com

Sđt: 0917.166.698

2

  Nguyễn Thị Hồng Vân

Email: nguyenhongvancdtl@gmail.com

Sđt: 0979.348.151

3

  Lê Thị Phương

Email: lephuong7x12@gmail.com

Sđt: 0988.143.194

4

  Vũ Văn Dần

Email: vuvandan277@gmail.com

Sđt: 0989.753.348

5

  Nguyễn Liên Hưng

Email: tudonghoa2009@gmail.com

Sđt: 0978.966.900

6

  Trần Xuân Bách

Email: tranbach2012@gmail.com

Sđt: 0977.677.254

7

  Nguyễn Thị Hải

Email: haicham2009@gmail.com

Sđt: 0989.202.198

8

  Nguyễn Trí Kiên

Email: kiennguyentri@gmail.com

Sđt: 0982.246.528

9

  Vũ Thị Mai Phương

Email: phuongcdhy@gmail.com

Sđt: 0969.969.685

10

  Trần Thị Ánh

Email: trananh251287@gmail.com

Sđt: 0978.967.563

11

  Đỗ Thị Hải Yến

Email: hajyen476@gmail.com

Sđt: 0972.362.045

12

  Nguyễn Công Tuấn

Email:nguyencongtuanbn92l@gmail.com

Sđt: 01649.151.193

13

  Nguyễn Khánh Hòa

Email: hoaqtds2013@gmail.com

Sđt:0936.461.325

14

  Hoàng Lê Ninh

Email: hoangleninhtc@gmail.com

Sđt: 0988.428.260

15

  Đỗ Thành Trung

Email: dothanhtrung1985@gmail.com

Sđt: 0968.274.268

16

  Nguyễn Đức Quý

Email: ducquycdtl@gmail.com

Sđt: 0915.455.735

17

  Tạ Đình Chi

Email: tadinhchi@gmail.com

Sđt: 0911.131.969

18

  Nguyễn Thị Nhung

Email: nhungnguyencdtl@gmail.com

Sđt: 0946.255.182

19

  Nguyễn Ngọc Tú

Email: nguyenngoctuuct@gmail.com

Sđt: 01655.044.188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan