Các hoạt động Quan hệ - Hợp tác quốc tế

  7/6/2022

CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

         Hợp tác quốc tế luôn được coi là một trong các chiến lược phát triển quan trọng của trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi. Nhà trường chú trọng phát triển hợp tác sâu sắc trong đào tạo, nghiên cứu với tất cả các trường học, tổ chức, công ty trên toàn thế giới như: Tổ chức Jica của Nhật Bản, Tổ chức SITE Skill Training của Australia, Công ty DENYO… Hợp tác tác quốc tế đã góp phần tích cực vào quá trình hội nhập quốc tế về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường. Thông qua hợp tác quốc tế, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học được tăng cường rõ rệt. Hàng năm có nhiều cán bộ giáo viên của Trường đi trao đổi, dự hội nghị khoa học và đào tạo ở nước ngoài.

         Ngoài ra Nhà trường đã liên kết với một số công ty tuyển du học sinh đi du học và giới thiệu việc làm cho sinh viên tốt nghiệp đi làm tại Nhật Bản và Hàn Quốc…

Một số hình ảnh về Hợp tác quốc tế của Nhà trường những năm gần đây

 

 

Cô Đỗ Thị Tuyết – Hiệu trưởng dự Hội thảo về Phương pháp đánh giá kỹ năng nghề 2013 tại Trung tâm Đào tạo quốc tế Makuhari, thành phố Chiba, Nhật bản, từ 25/8 – 05/9/2013

Cô Trần Huyền Trang – Phó khoa Kinh tế dự Hội thảo Chương trình chuyển giao kỹ thuật nông thôn (Trong khuôn khổ chương trình hợp tác kỹ thuật Chính phủ Malaysia) tại Kualalumpur, Malaysia từ 21/9 – 03/10/2014

Thầy Đoàn Diệp Thạch – Trưởng khoa Cơ khí – Động lực (đứng bên phải)  tham gia chương trình “CIRDAP - NIRD & PR - Chương trình đào tạo quốc tế hợp tác về "Quản trị địa phương và các dịch vụ" 29 /11 đến 8/12/ 2015 tại NIRD & PR, Hyderabad và

Kila, Kerala, Ấn Độ” Ấn độ năm 2015

 

Đ/c Vũ Văn Quân – giáo viên Phòng Đào tạo tham dự Chương trình “CIRDAP - NIRD & PR Chương trình đào tạo quốc tế hợp tác về "Ứng dụng của hệ thống Địa tin (GIS) cho các ứng dụng trong phát triển nông thôn để chia sẻ sáng tạo và thực hành tốt nhất" 13/1 – 16/1/2016

NIRD & PR, Hyderabad, Ấn Độ”

Thầy Hoàng Hồng Công và cô Nguyễn Thị Hải Yến - Khoa Khoa học cơ bản (đứng thứ ba và thứ năm từ phải qua, hàng thứ nhất) tham gia chương trình đào tạo “CIRDAP - NIRD & PR Chương trình đào tạo quốc tế hợp tác Thông tin và Công nghệ truyền thông (ICT) Ứng dụng Phát triển nông thôn, 22 tháng Hai - 02 Tháng Ba 2016 tại NIRD & PR,

Hyderabad, Ấn Độ” tại Ấn độ năm 2016

Thầy Phan Văn Điệp – Trưởng phòng Đào tạo (đúng bên trái) tham dự chương trình “Kết quả dựa trên quản lý: Các chỉ số hiệu suất, theo dõi và đánh giá

đặc biệt tập trung vào chương trình tiển lương trong lao động nông thôn”

từ 9-18/10/2014 tại Viện Quốc gia Phát triển Nông thôn Ấn độ

Công ty DENYO thăm và làm việc với Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan