Biểu mẫu

  7/6/2022

BIỂU MẪU HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

Quy định ban hành HTQT                                                                              Download

Quy định ban hành về hoạt động trao đổi sinh viên quốc tế                          Download

Mẫu 01: Tờ trình xin tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế                               Download

Mẫu 02: Báo cáo kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế                                     Download

Mẫu 03: Đơn xin Visa                                                                                    Download

Mẫu 04: Đơn xin làm việc với khách nước ngoài                                          Download

Mẫu 05: Báo cáo tiến trình thực hiện các thỏa thuận                                     Download

Mẫu 06: Đề cương dự án                                                                                Download

Mẫu 07: Báo cáo dự án nước ngoài                                                               Download

Mẫu 08: Báo cáo kết thúc chương trình, dự án ODA                                    Download

Mẫu N5: Gia hạn Visa                                                                                  Download

Mẫu N15A: Đề nghị cấp phép cho người nước ngoài sang làm việc           Download

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan