Biểu mẫu đăng ký học nghề

  7/6/2022

HỒ SƠ XÉT TUYỂN 

 Hồ sơ xét tuyển gồm có:

  1. Sơ yếu lý lịch (tự thuật)

  2. Phiếu đăng ký học nghề

  3. Bản sao Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (nếu chưa có bằng) 

  4. Bản sao học bạ 

  5. Bản sao giấy khai sinh

Mẫu đăng ký học nghề: Click vào đây để download.

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan