Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQ TW 5, khóa XII

  9/26/2018

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM, BAN CHẤP HÀNH

TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

            Thực hiện Kế hoạch 42-KH/HU ngày 30/6/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Khoái Châu, Kế hoạch số 16-KH/HU ngày 08/8/2017 của Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), sáng ngày 24/8/2017 Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Cường-Phó Ban Tuyên giáo huyện ủy Khoái Châu; Đồng chí Đỗ Thị Tuyết-Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Đồng chí Lý Hưng An-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Quang cảnh hội nghị

          Tại Hội nghị, các đảng viên đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Cường-Phó Ban Tuyên giáo huyện ủy Khoái Châu truyền đạt các nội dung và kết quả của Hội nghị Trung ương 5. Thông qua cách truyền đạt các nội dung chính, các quan điểm chỉ đạo và mục tiêu cũng như những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của 03 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW, Nghị quyết số 11-NQ/TW và Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII kết hợp với những ví dụ thực tế sinh động đồng chí Nguyễn Đức Cường đã giúp các đảng viên nắm bắt được những nội dung cơ bản về 03 Nghị quyết; từ đó, từng đảng viên xác định rõ trách nhiệm bản thân trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, đặc biệt trong việc thực hiện nhiệm vụ và chức trách được giao.

Đ/c Nguyễn Đức Cường-Phó Ban Tuyên giáo truyền đạt các nội dung của Hội nghị Trung ương 5

           Phát biểu tại Hội nghị Đồng chí Đỗ Thị Tuyết-Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh, đây là đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, trong việc chỉ đạo triển khai và thực hiện Nghị quyết. Trên tinh thần đó đồng chí yêu cầu các chi bộ về triển khai cho các đảng viên nghiên cứu Nghị quyết, viết bản thu hoạch đồng thời góp ý vào dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) của Đảng bộ trường; xây dựng chương trình hành động của chi bộ mình và triển khai thực hiện một cách có hiệu quả.

Đ/c Đỗ Thị Tuyết- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại hội nghị

                                                                           Tin/Ảnh: Ban Tuyên giáo

 

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan