CT May thời trang

  5/29/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 258/ QĐ-TCĐTL-ĐT ngày30  tháng 8  năm 2021

 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi)

 

Tên nghề:May thời trang

Mã nghề: 5540204

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên

Thời gian đào tạo: 1,5 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1 Mục tiêu chung

Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ thuộc các lĩnh vực của  nghề May thời trang. Có kiến thức chuyên môn và tay nghề vững vàng, biết sáng tạo và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào công việc. Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, biết làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả, khoa học. Có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới. Có sức khỏe tốt để học tập và lao động, cống hiến sức mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1.2. Mục tiêu cụ thể

12.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

Trình bày được đặc điểm một số nguyên, phụ liệu may.

Trình bày được nguyên lý hoạt động, tính năng, tác dụng của một số thiết bị cơ bản trên dây chuyền may.

Trình bày được phương pháp thiết kế các kiểu quần âu, áo sơ mi, áo Jacket;  phương pháp thiết kế mẫu, nhảy mẫu các loại sản phẩm may.

Trình bày được phương pháp may các kiểu quần âu, áo sơ mi, áo Jacket và áo vest;

Trình bày được quy trình lắp ráp các loại sản phẩm may thời trang.

Lựa chọn được các nguyên, phụ liệu phù hợp với từng kiểu sản phẩm may thời trang.

Sử dụng thành thạo một số thiết bị cơ bản trên dây chuyền may.

Cắt, may được các kiểu quần âu, sơ mi đảm bảo kỹ thuật và hợp thời trang.

Thiết kế được các loại mẫu phục vụ cho quá trình may lắp ráp sản phẩm.

Có khả năng làm việc độc lập trên các công đoạn lắp ráp sản phẩm thời trang..

Thực hiện được các biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp.

1.2.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác – Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa, Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Có ý thức, trách nhiệm trong việc phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Có ý thức chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong quá trình làm việc theo tổ, nhóm để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

Có ý thức tiết kiệm, bảo vệ dụng cụ, máy móc, thiết bị; bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp.

Có kiến thức, kỹ năng cơ bản và phương pháp tập luyện về thể dục thể thao nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực để học tập, lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp.

- Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về Giáo dục Quốc phòng-An ninh.Có tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp hệ Trung cấp nghề May thời trang học sinh sẽ:

- Làm việc trên các trên dây chuyền may của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

-  Tham gia sản xuất trong các công đoạn sản xuất của các doanh nghiệp may.

- Tự tạo việc làm hoặc học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến thức và kỹ năng nghề.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 24

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 62 tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung: 255 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1240 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 434giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1061 giờ

 3.   Nội dung chương trình:

Mã    MĐ/   MH

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng  số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/ bài tập/thảo luận

Thi/ Kiểm tra

I

Các môn học chung

12

255

94

148

13

MH 01

Giáo dục chính trị

1.5

30

15

13

2

MH 02

Pháp luật

1

15

9

5

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1.5

30

4

24

2

MH 04

Giáo dục quốc phòng- An ninh

2

45

21

21

3

MH 05

Tin học

2

45

15

29

1

MH 06

Anh văn

4

90

30

56

4

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

50

1240

340

792

108

II.1

Môn học, mô đun  cơ sở

8

150

89

49

12

MH 07

Vẽ kỹ thuật ngành may

1.5

30

15

13

2

MH 08

Cơ sở thiết kế trang phục

1.5

30

18

8

4

MH 09

Vật liệu may

2

30

22

6

2

MH 10

Thiết bị may

1.5

30

18

10

2

MH 11

An toàn lao động

1.5

30

16

12

2

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

42

1090

251

743

96

MH 12

Nhân trắc học

2

30

23

5

2

MĐ 13

Thiết kế trang phục

4.5

110

24

74

12

MĐ 14

May áo sơ mi nam, nữ

6

150

35

99

16

MĐ 15

May áo veston

2.5

60

15

37

8

MĐ 16

May quần âu nam, nữ

5

120

22

86

12

MĐ 17

May áo jacket nam

4

105

20

73

12

MĐ 18

Tiếng Anh chuyên ngành

1.5

30

14

14

2

MH 19

Công nghệ sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm

2.5

45

25

17

3

MH 20

Maketing

1.5

30

20

8

2

MĐ 21

Thiết kế mẫu công nghiệp

2.5

60

15

40

5

MĐ 22

May váy, áo váy

3.5

80

18

54

8

MĐ 23

Thực tập sản xuất

5

240

0

228

12

II.3

Môn học bổ trợ

 

 

 

 

 

MH 24

Kỹ năng mềm

1.5

30

20

8

2

Tổng cộng

62

1495

434

940

121

 

 

 

 

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Các môn học chung được thực hiện theo quy định của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường có thể bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá:

Số TT

Nội dung

Thời gian

1

 Thể dục, thể thao

5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

2

Văn hoá, văn nghệ:

- Qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Sinh hoạt tập thể

 

Ngoài giờ học hàng ngày 19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

3

Hoạt động thư viện:

- Ngoài giờ học, học sinh có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu

 

Tất cả các ngày làm việc trong tuần

4

Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể

Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

5

Thăm quan, dã ngoại

Mỗi kỳ1 lần

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

- Thực hiện theo Quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi và các quy định cụ thể khác tại từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo của nghề.

- Hình thức kiểm tra: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, thực hành, tiểu luận, bài tập lớn hoặc kết hợp giữa các hình thức trên.

- Thời gian kiểm tra : 

+ Lý thuyết: từ 60 phút đến 120 phút

+ Thực hành hoặc tích hợp giữa lý thuyết và thực hành: không quá 8 giờ

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

- Thực hiện theo Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi.       

- Người học phải học hết chương trình đào tạo và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.

          - Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.

 

Số TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

      1

Chính trị

Viết

Trắc nghiệm

Không quá 90 phút

45- 60 phút

2

Kiến thức, kỹ năng nghề:

 

 

 

- Lý thuyết tổng hợp nghề

nghiệp

Viết hoặc trắc nghiệm

Vấn đáp

Không quá 180 phút

Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị, 20 phút trả lời)

 

- Thực hành nghề

Bài thi thực hành

Từ 1-3 ngày; 

không quá 8h/ngày

          -  Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp của học sinh và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp theo quy định của trường.

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan