CT Điện công nghiệp

  5/29/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 225 /QĐ-TCĐTL-ĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021

của Hiệu trưởng trường CĐ Cơ điện và Thủy lợi)

 

Tên ngành, nghề: Điện công nghiệp

Mã ngành, nghề: 6520227

Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh:Tốt nghiệp trung cấp cùng nghề, có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;hoặc đã hoàn chương trình THPT hoặc tương đương; hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.

Thời gian đào tạo: 01 năm

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ cho các lĩnh vực của nghề Điện công nghiệp. Có kiến thức chuyên môn và tay nghề vững vàng. Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, biết làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả, khoa học. Có khả năng xử lý các vấn đề trong quá trình học tập, nghiên cứu và làm việc.Có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới. Có sức khỏe tốt để học tập và lao động, cống hiến sức mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1.2. Mục tiêu cụ thể:   

1.2.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

-  Vận dụng được các nguyên tắc trong lắp ráp, sửa chữa các thiết bị điện.

-  Phân tích được phương pháp xác định các dạng hư hỏng thường gặp của các thiết bị điện.

-  Nắm vững các kiến thức về quản lý kỹ thuật, quản lý sản xuất, điều khiển các trạm điện, lưới điện.

- Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để giải thích các tình huống trong lĩnh vực điện công nghiệp.

- Lắp đặt và vận hành được các thiết bị điện, hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, một phân xưởng, hệ thống điều khiển trong công nghiệp... đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật và an toàn.

- Phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động cơ bản.

- Sửa chữa, bảo trì và chỉnh định được các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật.

-  Hướng dẫn, giám sát kỹ thuật được các tổ, nhóm lắp đặt mạng điện hạ áp và mạch điện điều khiển trong hệ thống điện.

-  Có kỹ năng giao tiếp, có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; sáng tạo và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào công việc; xử lý các vấn đề trong học tập, nghiên cứu và làm việc.

-  Tự học tập, nghiên cứu khoa học về chuyên ngành.

1.2.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

-  Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê nin và Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng, miền.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp sản xuất hoặc công ty kinh doanh về lĩnh vực điện.

-  Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật.

-  Có lòng yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp.

-  Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.

-  Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

-  Có kiến thức, kỹ năng cơ bản và phương pháp tập luyện về thể dục thể thao nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực để học tập, lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp.

-  Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về Giáo dục Quốc phòng - An ninh.Có tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

            Sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng nghề Điện công nghiệp sinh viên sẽ:

- Làm việc tại các công ty Điện lực: Tổ vận hành và quản lý đường dây, tổ bảo trì và sửa chữa đường dây.

- Làm việc trong các tổ cơ điện, phòng bảo dưỡng bảo trì thiết bị điện của các nhà máy, xí nghiệp.

- Làm quản lý, kỹ thuật viên hoặc trực tiếp lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện, hệ thống điện trong dân dụng và trong công nghiệp.

- Làm việc tại các bộ phận chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp cung cấp thiết bị và các dịch vụ khác có liên quan đến nghề đào tạo.

- Tự tạo việc làm: mở các xưởng sửa chữa thiết bị điện hoặc học liên thông lên các bậc cao hơn.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 18

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 36tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung: 180 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 660 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 253 giờ ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 587 giờ.

3. Nội dung chương trình:

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/ bài tập/thảo luận

Thi/  Kiểm tra

I

Các môn học chung

9

180

69

99

12

MH 01

Giáo dục chính trị

2.5

45

25

17

3

MH 02

Pháp luật

1

15

9

5

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

30

2

26

2

MH 04

Giáo dục quốc phòng – An ninh

1.5

30

15

13

2

MH 05

Tin học

1.5

30

6

22

2

MH 06

Anh văn

1.5

30

12

16

2

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

27

660

184

444

32

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

4.5

90

46

38

6

MH 07

Mạch điện

1.5

30

16

12

2

MĐ 08

Tiếng Anh chuyên ngành

3

60

30

26

4

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

22.5

570

138

406

26

MĐ 09

Truyền động điện

1.5

30

7

21

2

MĐ 10

Kỹ thuật xung- số

4

80

35

42

3

MH 11

Tổ chức sản xuất

1.5

30

20

8

2

MĐ 12

Kỹ thuật cảm biến

2.5

60

18

38

4

MĐ 13

PLC cơ bản

2

45

10

32

3

MĐ 14

Điện tử công suất

1.5

30

8

20

2

MĐ 15

PLC nâng cao

3.5

90

20

65

5

MĐ 16

Kỹ thuật lắp đặt điện

1.5

30

10

18

2

MĐ 17

Thực tập sản xuất

3.5

160

0

158

2

II.3

Môn học bổ trợ

 

 

 

 

 

MH 18

Kỹ năng mềm

1

15

10

4

1

Tổng cộng

36

840

253

543

44

 

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Các môn học chung được thực hiện theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Nhà trường sẽ bố trí cho sinh viên tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá:

 

STT

Nội dung

Thời gian

1

Thể dục, thể thao

5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

2

Văn hoá, văn nghệ:

- Qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Sinh hoạt tập thể

 

Ngoài giờ học hàng ngày 19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

3

Hoạt động thư viện:

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu

 

Tất cả các ngày làm việc trong tuần

4

Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể

Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

5

Thăm quan, dã ngoại

Mỗi kỳ1 lần

 

 

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

{C}-   {C}Thực hiện theo Quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi và các quy định cụ thể khác tại từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo của nghề.

{C}-   {C}Hình thức kiểm tra: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, thực hành, tiểu luận, bài tập lớn hoặc kết hợp giữa các hình thức trên.

{C}-   {C}Thời gian kiểm tra: 

+ Lý thuyết: Từ 60 phút đến 120 phút

+ Thực hành hoặc tích hợp giữa lý thuyết và thực hành: Không quá 8 giờ

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

- Thực hiện theo Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi.        

- Người học phải học hết chương trình đào tạo và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.

- Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.

STT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết

Trắc nghiệm

Không quá 120 phút

45- 60 phút

2

Kiến thức, kỹ năng nghề:

 

 

- Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

Viết hoặc trắc nghiệm

Vấn đáp

Không quá 180 phút

Không quá 60 phút (40 phút

chuẩn bị, 20 phút trả lời)

- Thực hành

Bài thi thực hành

Từ 1-3 ngày; 

không quá 8h/ngày

Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp của sinh viên và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng theo quy định của trường.

4.5. Các chú ý khác

          Tùy theo tình hình thực tế và đặc thù của một số mô đun đào tạo mà việc tổ chức dạy học thực hành có thể thực hiện tại xưởng thực hành, xưởng sản xuất của nhà trường hoặc tại các cơ sở sản xuất có điều kiện phù hợp với chương trình đào tạo của mô đun.       

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan